Térítésmentes szolgáltatások

 Intézményünkben több térítés mentes szolgáltatás vehető igénybe.

-Logopédiai ellátás
-Gyógytestnevelés
-Gyógypedagógiai fejlesztés
-Pszichológiai támogatás
-Fejlesztő pedagógia
-Hittan