decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Óvodai beiratkozás

2019. május 8-9-ig óvodai beiratkozás lesz.

Beiratkozáshoz szükséges iratok

– Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat), és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-Gyermek TAJ kártyája

– Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Óvodai felvétel kérelem

Óvodaérettség – már ilyen is van?

Az óvodaérettség nem korhoz kötött, bár három éves korra alakul ki. Ettől persze sokszor eltérnek a gyerekek egy-egy fejlődési vonalat tekintve. Van, aki ezt korábban éri el, van, aki később.

Az óvodába lépéshez szükséges készségek, képességek, fejlődési mutatók tehát a következők:

  • képesség az önálló evésre,

  • szobatisztaság, (akadnak óvodák, akik tolerálják ennek hiányát),

  • a gyermek már elviseli az Anya akár órákig tartó távollétét, nem okoz ez számára különösebb szorongást,

  • beszéd kialakulása, képes legyen a gyermek szavakkal kifejezni, amit szeretne,

  • játszótársak, más gyermekek partnerként kezelése,

  • alkalmazkodó képesség a társas helyzetekhez,

  • viszonylagos önállóság az öltözködésben (esetleg kis segítséggel).

Amivel a pszichológus még kiegészítheti.

Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának megfelelő fejlettségi szint elérését jelenti. Ez kiterjed a kommunikációra (kapcsolatteremtés, beszédfejlődés), a szociális érettségre (kapcsolatteremtési képesség gyerekekkel, felnőttekkel), a megfelelő szintű önállóságra (öltözködés, evés) és a pszichés érettségre (el tudja fogadni az anyai távollétet, tudja, hogy az elválás nem végleges és érte fognak jönni).

Ezekre a képességekre a gyermek általában szert tesz. Az önálló evés és öltözködés megtanulása két éves kor körül a gyermek részéről vetődik fel igényként. Sok maszattal és lassúsággal jár, de az „én csinálom” „én tudom” igényének érdemes engedni, már csak a gyermek személyiségének fejlődése miatt is.

A beszédfejlődést a versek, népdalok ritmusa, ismétlődése segíti. A közös beszélgetések, játékok a sok-sok miértre adott válasz segíti az ismeretek, s ezáltal a szókincs növelését, ami meghozza a kedvet a beszédhez.

Üzenjük azoknak az Édesanyáknak, akik nyugodt szívvel „dicsekedve” mesélik a játszótéren, hogy az „én gyermekem nem beszél, majd megtanul az óvodába”, hogy gondolják végig mekkora hibát követnek el és pótolják-pótolják minél többet az elvesztegetett beszélgetéseket. Tessék tisztelni azt a gyermeket, érezni azt a felelősséget, hogy apró odafigyeléssel hatalmas tudáscsírát biztosíthatunk a világra rácsodálkozó, tudásvágytól szomjas gyermekünknek, mintegy alapul szolgálva majd a nevelési-oktatási intézményeknek, hogy a világban eligazodni kívánó csemeténk tudásvágyát életkorának megfelelő szinten kielégítsék.

A szobatisztaság is két éves kor körül alakul ki. A testi-lelki érettség elérése után szinte heteken belül megtanulja kontrollálni magát a gyermek először nappalra, majd nem sokkal később éjszakára is.

Az óvodához szükséges képességek tehát már két éves kor körül igényként jelennek meg a gyermek részéről. A szülői támogatás, elismerés, dicséret, biztatás talaján aztán egyre jobban megszilárdulnak és természetessé válnak a gyermekek számára.

Óvoda érett szülők?

Az óvoda kezdés a szülők számára sem egyszerű. Gyakran előfordul, hogy az óvodaérett gyermeket az anya nehezen engedi el magától. Nem tudatos számára, de félelmei megjelennek kommunikációjában. A gyermek természetesen reagál édesanyja bizonytalanságára és már Ő sem akar az óvodában maradni. Megkezdődnek a reggeli sírások, a nehéz elválások. A sok könny miatt az Anya visszaigazolva érzi aggodalmát, s máris kész a körfolyamat, amelyben mindenki rossz érzésekkel gondol az óvodára.

Nagyon fontos az Óvónők és a Szülők közötti folyamatos bizalmon alapuló kapcsolattartás. Az Óvodapedagógusok más szempontok alapján figyelik a gyermeket. Képzettségük, tapasztalatuk miatt olyasmire is figyelnek, amit a szülő esetleg nem vesz észre, vagy nem tart fontosnak.

Az óvodáskor a gyermek életében felfedezésekkel, élményekkel, tanulással teli izgalmas időszak, amit az óvó értő figyelemmel a környezetében élő felnőttek gazdagabbá tehetnek számára.

loading
×