Tájékoztató leendő első osztályosoknak

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására                   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget […]