Archive For The “Tájékoztató leendő első osztályosoknak” Minden kategória:

Tájékoztató leendő első osztályosoknak

By |

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására                   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.                 A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik….

Go Top