ovoda

A Különös Közzétételi Listán tévesen jelent meg a zárás időpontja, ezért elnézésüket kérjük! 2018-as évben az óvoda a következő időpontban tart zárva: 2018.06.25 – 2018.07.20-ig. Ügyelet igényelhető a Pestszentlőrinci Nyitnikék […]

 Intézményünkben több térítés mentes szolgáltatás vehető igénybe. -Logopédiai ellátás -Gyógytestnevelés -Gyógypedagógiai fejlesztés -Pszichológiai támogatás -Fejlesztő pedagógia -Hittan

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására                   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget […]

Tisztelt Szülők! A beteg, illetve otthon tartott gyermekek étkezését, a házirendben elfogadottak alapján, valamennyi INGYEN étkező gyermek szülője KÖTELES LEMONDANI. Tisztelettel kérem ennek megvalósítását, mert az ellenőrzések alkalmával a mulasztási […]