Archívum:

Térítésmentes szolgáltatások

By |

 Intézményünkben több térítés mentes szolgáltatás vehető igénybe. -Logopédiai ellátás -Gyógytestnevelés -Gyógypedagógiai fejlesztés -Pszichológiai támogatás -Fejlesztő pedagógia -Hittan

Tájékoztató leendő első osztályosoknak

By |

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására                   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.                 A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik….

Ebédlemondás

By |

Tisztelt Szülők! A beteg, illetve otthon tartott gyermekek étkezését, a házirendben elfogadottak alapján, valamennyi INGYEN étkező gyermek szülője KÖTELES LEMONDANI. Tisztelettel kérem ennek megvalósítását, mert az ellenőrzések alkalmával a mulasztási naplók adatai és az étkezési adatok közötti eltéréseket így nem tudjuk valós értékekkel alátámasztani!!!   Óvodavezetés

Go Top